Všeobecné obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky

Objednávka:

Naše dvere si môžete objednať telefonicky, alebo elektronicky prostredníctvom e-mailu..

Zmena objednávky:

Objednávku je možné zmeniť deň pred dohodnutou montážou, ale v tom prípade sa dohodnutý termín môže posunúť.

Storno objednávky:

Objednaný tovar je možné zrušiť deň pred dohodnutou montážou. Keď kupujúci tovar prebral bez montáže a tovar si dopravil sám domov, môže ho vrátiť do 8 dní od prevzatia tovaru, avšak nám ho musí vrátiť na vlastné náklady, neporušený a v originálnom balení. Kupujúci pri prevzatí tovaru musí tovar prezrieť, skontrolovať množstvo a typ, či nie je mechanicky porušený a či správne funguje. Neskoršie reklamácie nemusia byť akceptované. Pokiaľ je tovar porušený a kupujúci nájde na tovare chybu, môžu sa obe zmluvné strany dohodnúť na finančnej zľave, odstúpiť od zmluvy, alebo sa dohodnúť na inom novom tovare.

Doprava:

Predajca vyexpeduje zo skladu objednaný tovar na dohodnuté miesto a v dohodnutý čas. Pokiaľ si kupujúci nežiada o montáž a dopravu, predajca mu musí poskytnúť miesto, kde si tovar môže prevziať.

Montáž:

Naša firma Vám zabezpečí montáž, ktorú kupujúci nemusí využiť.

Platobné podmienky:

Platba prebehne až po namontovaní dverí a všetko sa platí montérom na základe vystavenej faktúry v hotovosti. Neprevádzame splátkový systém.

Záruka:

Predajca poskytuje odberateľovi záruku na tovar 24 mesiacov, pokiaľ je tovar namontovanými našimi montérmi.
Záruka odpadá ak:

  • ak sa tovar namontuje na nevhodné miesto( vonkajšie prostredie)
  • neodborné skladovanie, montáž
  • nevhodné udržiavanie, ošetrenie
  • úmyselné poškodzovanie, domáce zviera
  • úmyselné poškodzovanie treťou osobou
  • živelná pohroma
Stiahnuť
OBJEDNAŤ